Luisterend oor

Voor ieder een luisterend oor, daar staan wij voor!1

Iedereen vindt het belangrijk om, als hij ergens mee zit, zich gehoord te voelen. Echt het idee hebben dat er naar je wordt geluisterd; dat je probleem serieus genomen wordt. Dus eigenlijk een luisterend oor te hebben, iemand die je kunt vertrouwen, wiens aandacht zichtbaar, hoorbaar, onverdeeld en voelbaar is. Soms geef je signalen af die je zelf niet kent of doorhebt, bijvoorbeeld:

 1.    Aandacht geven met je houding?
 • met je bovenlichaam en hoofd naar de ander toegewend te zitten;
 • oogcontact: je kijkt de ander ontspannen aan (niet aanstaren)
 • een open houding: gekruiste armen en benen verraden een lage betrokkenheid of afweer;
 • rechtop zitten, klaar om enigszins naar de ander toe te leunen;
 • ontspannen zitten. Spanning is zichtbaar en besmettelijk.
 • de klank van een stem en wat tussen de woorden doorklinkt
 • hoe je zit is ook belangrijk. De ruimte moet veilig genoeg voelen.
 1. Volgertjes?

Met volgertjes bedoelen we de verbale hummen, de korte bevestigingen en de non-verbale knikjes wanneer iemand iets vertelt. Volgertjes hebben twee functies:

 • De coach geeft aan dat men de ander volgt en aandacht voor hem/haar hebt en luistert!
 • Stimuleer dus ook gerust door te gaan, als de coach dat al niet aangeeft.
 1. Stiltes?

Voor een goed gesprek is het vaak veel belangrijker dat je hulpverlener, coach of gesprekspartner kan en wil luisteren. In zekere zin is stilte de uiterste vorm hiervan: je coach zegt immers niets of weinig tijdens je verhaal. Het kunnen omgaan met stilte is bij uitstek een luistervaardigheid die alle coaches dienen te beheersen. In onze cultuur tel je mee als je voor je mening uitkomt. Daarom zijn we er niet zo aan gewend en zijn we er meestal ook niet zo goed in. Coaches worden hierop getraind en laten altijd stiltes vallen, schrik daar niet van, maar kom even op adem, en vertel fijn door.

Waarom zijn stiltes in een gesprek zo essentieel?

Vier redenen:

 1. Het geeft de ander of jezelf de ruimte. Hij/zij kan eerdere uitspraken aanvullen en krijgt de kans om ook gevoelige of ingewikkelde zaken te overdenken en te verwoorden;
 2. Het voorkomt dat er direct interpretaties op de ander losgelaten worden en dat zaken niet voortijdig ingevuld worden;
 3. Het brengt rust en ontspanning in het gesprek en toont respect naar elkaar;
 4. Tijdens een stilte kunnen er nieuwe ingevingen komen, zowel bij jezelf als bij je gesprekspartner.

Drie technieken om eens madviescentrumee aan de slag te gaan in je volgende gesprek. Het hoeft natuurlijk niet, maar hopelijk kun je er een voordeel mee behalen. Voor een goede coach is dit gesneden koek.

AdviesCentrale is er altijd en voor iedereen.
Een luisterend oor op afroep.
Blijf niet rond tobben, maar mail of bel ons gerust.