Dromen naar realiteit

Van dromen naar realiteit.

Door het opschrijven van je dromen en doelen ga je tegelijkertijd na of dit is wat je echt wilt. Welke activiteiten komen erbij kijken? Blijf je verbonden met wat je opschrijft? Hou je die flow? Of haak je eigenlijk af. . . Is dit laatste aan de orde, vraag je zelf dan af waar het niet goed ging en kijk dan opnieuw: Wat wil je nu echt bereiken met je idee?adviescentrale

Commitment: het opschrijven van je dromen is een commitment voor jezelf. Opeens is het niet meer een los idee maar gaat je idee vorm krijgen. Een stap verder is je idee delen met je omgeving, collega’s, vrienden. Mogelijk ook verder bijvoorbeeld via social media. Als je je doel zo kenbaar maakt, dan neemt je eigen commitment toe. Tenslotte wil je waar maken wat je hebt gezegd! Een public commitment helpt je dus je aan je eigen doelen te houden!

Concretisering: zet alles op papier. Zo gaan je dromen uit je hoofd richting realisering. Hoe ontwikkelt jouw idee zich in de praktijk. Zie je de vorm al helemaal voor je? Misschien heb je nog het een en ander nodig! Wie kan je helpen? Over al deze zaken denk je na terwijl je aan het schrijven bent.

Communicatie: schrijven over je dromen en je doelen geeft anderen de mogelijkheid daarover na te denken, erop te reageren, je te voeden met hun eigen ideeën, je mogelijk te helpen. En je helpt met jouw informatie anderen hun inzichten en dromen verder te ontwikkelen.

adviescentraleWaar kunnen wij je bijstaan en helpen?

Door het samen te doen en te kijken of dingen haalbaar zijn. Eventuele samenwerking met andere bedrijven te realiseren maar je eigen identiteit niet te verliezen.

Het vastleggen van intellectueel eigendom, je dromen ook via internet en alle mogelijke kanalen publiceren.

Steun, backoffice en samen, daar staan wij voor.
Meer weten?

Maak gebruik van ons contactformulier of bel ons.