Analyse en hulp

De ontwikkelingsbehoeften en helpende of belemmerende factoren in kaart brengen? Om te beoordelen, brengt de professional in kaart hoe je functioneert, hoe je met zaken kunt omgaan en wat dit zegt over benodigde capaciteiten. Om een goed en evenwichtig beeld te krijgen, letten we niet alleen op wat er niet goed gaat (problemen en zorgen), maar ook op wat er wel goed gaat (sterke kanten en krachten). Zo wordt duidelijk waar verandering nodig is en waar aanknopingspunten liggen voor verbetering.analyse

Voor de weging van informatie zijn geen algemene richtlijnen te geven. Het gaat steeds om de beoordeling of men in staat is om goed genoeg te functioneren in het probleemgebied.

Het sociale netwerk kan voor veel een belangrijke bron van praktische en emotionele steun zijn. Wanneer men een beroep kan doen op mensen in hun omgeving loopt stress minder hoog op. Het sociale netwerk kan ook een rol spelen in het waarborgen van de veiligheid.  Bovenstaande is weer te geven in de volgende vragen, die leidend zijn in de analyse:

Zijn de capaciteiten en de ontwikkelingsbehoeften op dit moment in evenwicht? Deze vraag valt weer uiteen in diverse sub vragen:

  • Hoe ontwikkelt men zich, vanaf welke positie en wat is er nodig om zich te kunnen ontwikkelen?
  • Welke risico- en beschermende factoren beïnvloeden de ontwikkelingsbehoeften?

Is de balans tussen capaciteiten en ontwikkelingsbehoeften afhankelijk van belangrijke gezin- omgevingsfactoren?

  • Welke risico- en beschermende factoren bij gezin en omgeving beïnvloeden de ontwikkelingsbehoeften?

Is de verhouding tussen de capaciteiten en ontwikkelingsbehoeften met steun van bijvoorbeeld het sociaal netwerk voldoende in balans te brengen of is een langere begeleiding noodzakelijk?

Samen sterk zijn of worden, daar zit de connectie.
Graag gaan we deze uitdaging aan op allerlei gebieden, gezin, persoonlijk, uw bedrijf, werkomgeving, et cetera. Analyseren en daarna de hulp bieden die nodig is, daar staan wij voor.

Vraag gerust om een vrijblijvend gesprek